Kii­min­gin 4H-yhdis­tys tila­muu­tok­sen edes­sä – Uudet toi­mi­ti­lat etsin­näs­sä Jää­lin tai Kii­min­gin alu­eel­ta

Anne Huhtala ja Kirsi Saarinen toteavat, että Jäälin vanha koulu- ja päiväkoti on palvellut yhdistystä erittäin hyvin viimeiset viisi vuotta. Nyt edessä on muutto jonnekin Jäälin tai Kiimingin alueella. Uusia tiloja ei ole vielä löytynyt. (Kuva: Teea Tunturi)Anne Huhtala ja Kirsi Saarinen toteavat, että Jäälin vanha koulu- ja päiväkoti on palvellut yhdistystä erittäin hyvin viimeiset viisi vuotta. Nyt edessä on muutto jonnekin Jäälin tai Kiimingin alueella. Uusia tiloja ei ole vielä löytynyt. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­gin 4H:lla on ollut vii­meis­ten vii­den vuo­den ajan vuo­krat­tu­na unel­ma­ti­lat Jää­lin Van­han­tien enti­ses­tä kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ra­ken­nuk­ses­ta. Nyt yhdis­tyk­sel­lä on kui­ten­kin edes­sään muut­to syys­kuun lop­puun men­nes­sä, sil­lä kau­pun­ki on kaa­voit­ta­nut ton­tin asuin­ra­ken­ta­mi­sel­le. Toi­min­nan­joh­ta­ja Anne Huh­ta­la ker­too, että uusien tilo­jen etsin­tä on tii­vis­tä ja usko sii­hen, että tilat Jää­lin tai Kii­min­gin alu­eel­ta lopul­ta löy­ty­vät on kova. –…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus