Ker­ro, ker­ro kuvas­tin

Joulupukin pajalla koettiin suuria tunteita, kun Jäälin koulun vieraista pienimmätkin uskaltautuivat joulupukin syliin jännityksestä huolimatta. Jokainen on arvokas omana itsenään, on Erasmus-hankkeen sanoma, jota viedään kansainvälisellä porukalla eteenpäin.

Kreik­ka­lai­set, kypros­lai­set ja sak­sa­lai­set ala­kou­lu­lai­set sekä hei­dän opet­ta­jan­sa vie­rai­li­vat maa­lis­kuun lop­pu­puo­lis­kol­la Jää­lin kou­lun vie­raa­na osa­na Erasmus+KA2 –han­ket­ta. Han­ke start­ta­si vii­me syk­sy­nä ja kes­tää vuo­teen 2019 saak­ka. Jää­lin kou­lun Eras­mus-han­ke koros­taa jokai­sen tär­keyt­tä oma­na itse­nään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus