Jää­lin­rait­ti avat­tiin pie­nin mut­ta juh­lal­li­sin menoin

Heikki Pesämaa ja Sari Järvi pitelivät nauhaa, kun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä ja kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen leikkasivat ja avasivat uuden Jäälinraitin.Heikki Pesämaa ja Sari Järvi pitelivät nauhaa, kun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä ja kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen leikkasivat ja avasivat uuden Jäälinraitin.

Val­ta­kun­nal­li­sen Avoi­met Kylät ‑päi­vä­nä vii­me vii­kon lau­an­tai­na Jää­lin­rai­til­la kävi pie­noi­nen kuhi­na, kun rait­ti avat­tiin juh­la­me­noin ja K‑Supermarket Jää­lin park­ki­paik­ka täyt­tyi lap­sis­ta ja lap­sen­mie­li­sis­tä. Iloi­nen las­ten­päi­vä hou­kut­ti nuo­ret ja per­heet liik­keel­le jo heti 12 pin­taan ja kau­pan piha-alu­eel­la rai­kui nauru.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus