Art Ii Bien­naa­li tuo kan­sain­vä­lis­tä tai­det­ta Iihin

Nyky­tai­teen tapah­tu­ma Art Ii Bien­naa­li avau­tuu yhdek­sän­net­tä ker­taa ensi vii­kon­lop­pu­na. Art Ii Bien­naa­li on Iin 650 juh­la­vuo­den tapahtuma.

Art Ii Bien­naa­li koko­aa yhteen eri­lai­sia teok­sia, kuten media­tai­det­ta, ins­tal­laa­tioi­ta ja per­for­mans­se­ja. Tai­tei­li­joi­ta on muka­na Suo­mes­ta, Sveit­sis­tä, Nor­jas­ta ja Ser­bias­ta. Tämän vuo­den tee­ma täy­den­tää aikai­sem­pien vuo­sien tee­mat: ele­men­tit. Tee­moi­na kulu­vi­na vuo­si­na on ollut maa, ilma ja vesi. Nyt on tulen vuoro.

Ava­jais­vii­kon­lop­pua vie­te­tään 13.–16. kesä­kuu­ta, mut­ta teok­set ovat näh­tä­vil­lä hei­nä­kuun lop­puun saak­ka. Ava­jais­vii­kon­lo­pun lau­an­tai­na jär­jes­te­tään Nät­te­pop-pik­nik ‑tapah­tu­ma, joka on osa Art Ii Biennaalia.

Tapah­tu­mas­sa esiin­tyy muun muas­sa nuor­ten suo­sios­sa ole­va Ege Zulu, jon­ka hit­ti Tun­nis­ta tun­tiin on kerän­nyt spo­ti­fys­sa yli kym­me­nen mil­joo­naa kuun­te­lu­ker­taa. Tapah­tu­man pää­e­siin­ty­jä­nä ovat Lenin­grad Cow­bo­ys yhtyees­tä tutut Mato Val­to­nen & Jore Mar­jo­ran­ta. Tapah­tu­mas­sa on tar­jol­la viih­det­tä myös per­heen pie­nim­mil­le, kun päi­väl­lä tapah­tu­man avaa Pik­ku Papun orkesteri.