Jää­lin kou­lun poh­ja­ra­ken­nus­vai­he val­mis­tuu ennen kou­lun alkua

Lai­va­kan­kaan kou­lun yhtey­teen raken­tuu par­hail­laan uusi kou­lu, johon sijoi­te­taan puret­ta­vak­si mää­rä­tyn Jää­lin kou­lun oppi­laat. Kun raken­nus val­mis­tuu aika­tau­lun mukai­ses­ti luku­vuo­den 2019 alku­vii­koil­la, muo­dos­tuu koko­naan uusi perus­o­pe­tuk­sen kou­lu, jol­la ei ole vie­lä nimeä. Raken­nus­työt alkoi­vat kesä­kuun puo­li­vä­lis­sä, ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Kar­hu Oulun kau­pun­gin tila­kes­kuk­sel­ta ker­too, että perus­ta­mis­vai­heen poh­ja­työt ovat suju­neet suun­ni­tel­lus­ti ja aikataulussaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus