Jää­li­läi­ses­tä Ante­ro Ste­niuk­ses­ta Lei­jo­nien piirikuvernööri

Nyt piirikuvernööriksi valittu LC Jäälin Antero Stenius (kuvassa kolmas oikealta) oli jakamsssa yhdistyksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi avustuksia jääliläisten hyväksi viime toukokuussa. (Arkisto: Teea Tunturi)Nyt piirikuvernööriksi valittu LC Jäälin Antero Stenius (kuvassa kolmas oikealta) oli jakamsssa yhdistyksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi avustuksia jääliläisten hyväksi viime toukokuussa. (Arkisto: Teea Tunturi)

Lei­jo­nat valit­si­vat kau­del­le 2020–2021 pii­rin­sä pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si LC Jää­li klu­bis­ta Ante­ro Ste­niuk­sen, ensim­mäi­sek­si vara­pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si LC Sii­ka­jo­ki klu­bis­ta Vesa Ojan­pe­rän ja toi­sek­si vara­pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si LC Kii­min­ki klu­bis­ta Eija Tuo­maa­lan. Vir­tu­aa­li­ko­kouk­ses­sa pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si valit­tu Ste­nius tote­aa, että lähi­tu­le­vai­suu­den haas­tei­ta Lions-toi­min­nas­sa on jäse­nyy­den ja klu­bien toi­min­nan kehit­tä­mi­nen moni­puo­li­sem­mak­si. – Lions-jär­jes­tön tun­nus on ”Me Pal­ve­lem­me”. Nyt toi­min­ta kai­paa lisää teke­viä käsiä eli… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus