Euroo­pan komis­sio: Lou­hin­ta hei­ken­tä­nyt suo­luon­toa Vasikkasuolla

Euroo­pan komis­sio on anta­nut pit­kään odo­te­tun lausun­non Vasik­ka­suon lou­hok­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta. Komis­sion näke­myk­sen mukaan kal­lio­ki­viai­nek­sen otto on hei­ken­tä­nyt Kum­mun­lam­pien-Uiku­lan­jär­vien Natu­ra 2000 ‑alu­een suo­luon­toa. Vasik­ka­suon lou­hos sijait­see Jää­lis­sä noin 15 kilo­met­rin pääs­sä Oulun kau­pun­gin keskustasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus