Yli-Olha­vas­sa on saa­tu tar­peek­seen voimajohtohankkeista

Uudet voimajohdot ovat tarpeellisia tuulivoiman lisäämisen ja sähkön omavaraisuuden kannalta, mutta niiden linjaukset aiheuttavat toisinaan kitkaa maanomistajien ja asukkaiden välille. (Kuva: Matti Immonen/ Fingrid)Uudet voimajohdot ovat tarpeellisia tuulivoiman lisäämisen ja sähkön omavaraisuuden kannalta, mutta niiden linjaukset aiheuttavat toisinaan kitkaa maanomistajien ja asukkaiden välille. (Kuva: Matti Immonen/ Fingrid)

Iin Yli-Olha­vas­sa ollaan tus­kas­tu­nei­ta alu­een voi­ma­joh­to­hank­keis­ta. Tuo­me­lan kylän alu­eel­la menee jo kak­si 400 kilo­vol­tin säh­kö­lin­jaa, kol­mat­ta raken­ne­taan ja nel­jän­nel­le hae­taan maa­no­mis­ta­jien suos­tu­muk­sia. Tämä vii­mei­sin han­ke on Fingr­din Rova­nie­men Petä­jäs­kos­ken ja Vaa­lan Nuo­jua­kan­kaan välil­le raken­net­ta­va 400 + 100 kilo­vol­tin voi­ma­lin­ja. Yli 210 kilo­met­rin mit­tai­nen voi­ma­joh­to­yh­teys sijoit­tuu Rova­nie­men, Ter­vo­lan, Simon, Iin, Oulun, Uta­jär­ven ja Vaa­lan kun­tien alueelle.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus