Vii­mein aika juh­lia kou­lun val­mis­tu­mis­ta

Sanna Koiviston taideteos paljastettiin Iin Haminan koulun vihkiäisjuhlassa lauantaina. Lapsia kuvaavat työt Kukin vuorollaan ja Valossa sarjasta Elämää varten ovat uudisrakennuksen kakkoskerroksessa. Toisessa maalauksessa on lapsia parijonossa, toinen on 2-vuotiaan Koiviston omakuva.

Vuo­sien tila­päis­jär­jes­te­ly­jen jäl­keen Iin Hami­nan kou­lul­la saa­tiin lau­an­tai­na viet­tää vih­kiäis­juh­laa. Kou­lua on uusit­tu vai­heit­tain. Ensi teh­tiin uudis­ra­ken­nus, sit­ten perus­kor­jat­tiin van­hem­pi osa ja vii­mei­se­nä teh­tiin kou­lun piha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus