Vesi­vas­tuul­li­suus kos­kee kaik­kia, myös tuulivoimahankkeita

Ällis­ty­nyt (Ran­ta­poh­ja 10.8.2021) kom­men­toi aikai­sem­paa tuu­li­voi­ma­puis­toi­hin ja poh­ja­ve­sia­luei­siin liit­ty­vää kir­joi­tus­ta­ni Ran­ta­poh­jas­sa ja samal­la väit­tää, että oli­sin ollut hyväk­sy­mäs­sä Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­lan. Yleen­sä en vas­tai­le nimet­tö­miin pus­kis­ta huu­te­lui­hin mut­ta nyt haluan teks­ta­rin väit­tei­tä kor­ja­ta. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­van kokouk­ses­saan 1.2.2021. Vara­val­tuu­tet­tu­na en ollut tämän asian käsit­te­lyn aika­na muka­na kokouk­ses­sa, en siis ole ollut hyväk­sy­mäs­sä enkä päät­tä­mäs­sä kysei­ses­tä hankkeesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus