Van­ho­ja kuvia Iis­tä

Jaakko Kurttila toimi Osuuskaupan autonkuljettajana 1920-luvulla.Jaakko Kurttila toimi Osuuskaupan autonkuljettajana 1920-luvulla.

Iiläi­nen Sal­me Nie­mi oli luke­nut Ran­ta­poh­jas­ta (4.6.2020) jut­tua Lin­ja-auto­yh­tiö V. Ala­mäes­tä, joka on toi­mi­nut 95 vuot­ta. Jutus­sa oli kuva 25-vuo­ti­aas­ta Vilp­pu Ala­mäes­tä ja yhtiön ensim­mäi­ses­tä lin­ja-autos­ta vuon­na 1925. Ala­mä­ki raken­si auton yhdes­sä Jaak­ko Kurt­ti­lan kans­sa kuor­ma-auton alus­tal­le.

Lau­ri Kurt­ti­lan kir­joit­ta­mas­sa vuon­na 2002 jul­kais­tus­sa kir­jas­sa “Hami­nan pojis­ta aikui­sik­si” on kuva Jaak­ko Kurt­ti­lan uusi­tus­ta auto­kor­jaa­mos­ta vuo­den 1946 tie­nool­la. Sal­me Nie­mi antoi Ran­ta­poh­jaan jul­kais­ta­vak­si myös van­han kuvan Jaak­ko Kurt­ti­las­ta kuor­ma-auton edes­sä hänen toi­mies­saan Osuus­kau­pan auton­kul­jet­ta­ja­na. On mah­dol­lis­ta, että lin­ja-auto raken­net­tiin juu­ri tämän kuor­ma-auton alus­tal­le.