Valon­juh­la valai­see Iin ensi viikolla

Iis­sä vie­te­tään Valon­juh­laa val­ta­kun­nal­li­sen Mie­len­ter­veys­vii­kon aika­na 22.–26.11. Valoa pimey­teen tuo­daan ympä­ri Iitä kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den sekä pai­kal­lis­ten kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den yhteistyönä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus