Työ­pa­jas­sa etsi­tään valo­ku­van reseptiä

Iin kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu jär­jes­tää tule­va­na lau­an­tai­na mak­sut­to­man työ­pa­jan valo­ku­vauk­sen har­ras­ta­jil­le. Valo­ku­van resep­ti ‑nimi­ses­sä työ­pa­jas­sa pereh­dy­tään valo­ku­van mat­kaan ideas­ta val­miik­si kuvaksi.

Päi­vän aika­na pure­taan val­mii­ta valo­ku­via takai­sin osa­te­ki­jöi­hin­sä poh­tien ideoi­ta ja kon­kreet­tis­ta toteu­tus­ta. Osal­lis­tu­jat saa­vat vink­ke­jä myös omien ideoi­den­sa toteuttamiseen.

Opet­ta­ja­na työ­pa­jas­sa toi­mii Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tam­mi­kuun resi­dens­si­vie­ras Aki-Pek­ka Sini­kos­ki. Sini­kos­ken valo­ku­via on jul­kais­tu maa­il­man­laa­jui­ses­ti muun muas­sa New Yor­ke­ris­sa, Vogues­sa ja The Guar­dia­nis­sa. Valo­ku­va­tai­tei­li­ja­na Sini­kos­ken töi­tä on ollut esil­lä lukui­sis­sa näyt­te­lyis­sä jo nel­jäl­lä man­te­reel­la. Vuon­na 2021 hän oli ehdol­la arvos­te­tun Mei­tar Awards ‑pal­kin­non saajaksi.

Työ­pa­ja sopii valo­ku­vaus­ta jo har­ras­ta­neil­le. Työ­pa­jaan on ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen ver­kos­sa. Mukaan voi ilmoit­tau­tua per­jan­tai-iltaan 27.1. asti. Lisä­tie­toa ja link­ki ilmoit­tau­tu­mi­seen löy­tyy Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun verkkosivuilta.