Työl­lis­tä­mis­han­ke näkyy kaup­pa­na katu­ku­vas­sa

Vie­lä tyh­jil­lään Iin kes­kus­tas­sa ammot­ta­vaa lii­ke­ti­laa ale­taan näi­nä päi­vi­nä sisus­taa 23.11.–8.12. toi­mi­vak­si kaup­pa­kes­kuk­sek­si. – Sisus­tuk­seen käy­te­tään kuor­ma­la­vo­ja, kaa­pe­li­ke­lo­ja, van­ho­ja auton­ren­kai­ta, fark­ku­ja, pai­to­ja, lam­pun­var­jos­ti­mia ja van­ho­ja kir­jo­ja, luet­te­lee myy­mä­lä­pääl­lik­kö Ter­hi Tolo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus