Tule­vien vuo­sien talous­suun­ni­tel­mal­la paa­lu­te­taan uut­ta Iin kuntaa

Osa kunnanvaltuutetuista osallistui jo vakiintuneeseen malliin kokoukseen etänä, osa oli paikan päällä. Kuvassa puheenvuoroa käyttämässä Hannu Kaisto. (Kuva nettilähetyksestä)Osa kunnanvaltuutetuista osallistui jo vakiintuneeseen malliin kokoukseen etänä, osa oli paikan päällä. Kuvassa puheenvuoroa käyttämässä Hannu Kaisto. (Kuva nettilähetyksestä)

Tule­va vuo­si on vii­mei­nen, jol­loin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä pelas­tus­toi­mi ovat kun­tien jär­jes­tet­tä­vä­nä. Vaik­ka Iis­sä sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi on jo Oulun­kaa­ren hoi­det­ta­va­na ja pelas­tus­lai­tos osa Oulun kau­pun­gin orga­ni­saa­tio­ta, on muu­tok­sia sil­ti tulossa. 

– Suun­nit­te­lu­jak­sol­la syn­tyy uuden­lai­nen Iin kun­ta. Min­kä­lai­nen se on, sitä ei voi vie­lä mää­ri­tel­lä, mut­ta nyt ale­taan paa­lut­taa sitä, mil­tä se näyt­tää, sanoi Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va maa­nan­tai­na kun­nan­val­tuus­ton aloit­taes­sa ensi vuo­den talous­ar­vion ja vuo­sien 2023–24 talous­suun­ni­tel­man käsittelyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus