Tuit­tu hais­taa homeen

Kurssikaverin rakentamalta harjoitusradalta Tuittu etsii purkkia, josta homeen haju löytyy. Tuitun löydettyä oikea purkki hänet palkitaan naksautuksella ja ruoalla.Kurssikaverin rakentamalta harjoitusradalta Tuittu etsii purkkia, josta homeen haju löytyy. Tuitun löydettyä oikea purkki hänet palkitaan naksautuksella ja ruoalla.

Iis­sä asu­va Aino Tuo­hi­maa ja hänen labra­do­rin­nou­ta­ja Tuit­tu val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta home­koi­ra­kok­si. Tuit­tu on sel­väs­ti­kin inno­kas nuuh­ki­ja, sil­lä toi­mit­ta­jal­la ei mei­naa kynä pysyä kädes­sä, kun Tuit­tu hais­te­lee vie­rai­li­jaa ystä­väl­li­ses­ti. Tuo­hi­maa ker­too haa­veil­leen­sa omas­ta koi­ras­ta pit­kään. – Olen opis­kel­lut myös eläin­ten­hoi­ta­jak­si rei­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten ja minul­la oli kou­lu­tuk­sen aika­na opas­koi­ra­kou­lun pro­jek­ti­koi­ra pen­tua­jan kou­lu­tuk­ses­sa. Siel­tä ajoil­ta jäi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus