Iis­sä vau­rioi­tu­nut lei­vi­nuu­ni sytyt­ti sei­nän palamaan

Iis­sä Hon­ka­lan­ku­jal­la kes­ki­viik­ko­na syt­ty­nyt tuli­pa­lo sai alkun­sa vau­rioi­tu­nees­ta tuli­si­jas­ta. Pelas­tus­lai­tok­sen tie­dot­teen mukaan raken­nuk­ses­sa oli palon syt­tyes­sä pai­kal­la kol­me hen­ki­löä ja talon omis­ta­ja oli aloit­ta­nut alkusam­mu­tus­toi­men­pi­teet ennen pelas­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta. Ensi­hoi­to tar­kas­ti oma­toi­mi­ses­ti tilois­ta pois­tu­neet hen­ki­löt eikä tilan­tees­ta aiheu­tu­nut henkilövahinkoja.

Pelas­tus­lai­tok­sen sam­mu­tus­rai­vauk­ses­sa sei­nää jou­dut­tiin pur­ka­maan noin nel­jä neliön alu­eel­ta ja pelas­tus­lai­tos pur­ki kaa­pin ja sei­nä­ra­ken­net­ta auki lei­vi­nuu­nin takaa ja rai­va­si kyte­vät eris­teet ja raken­neo­sat ulos talos­ta. Vau­riot rajoit­tui­vat puret­tuun sei­nään ja lie­viin savu­va­hin­koi­hin kiinteistössä.