Toh­ve­li­rois­tot Iin visan voittoputkessa

Pel­käl­lä ukko­po­ru­kal­la visail­leet Toh­ve­li­rois­tot uusi­vat edel­lis­vii­kon kär­ki­si­jan Iin Järk­kä­vi­sas­sa. Alkuo­san pin­nan joh­to kas­voi lopul­ta nel­jään, vaik­ka vih­jees­sä tuli­kin tak­kiin. Suu­rin makea­ve­ti­nen jär­vi toi pari pin­naa, väki­rik­kain saa­ri ja hen­ki­ri­kos­ten mää­rä lisää. Huo­mat­ta­vaa oli musii­kin kol­mo­nen. Mii­nuk­se­na lau­an­tai­seu­ran nimen unoh­dus. Res­pec­tiä Urpo Lem­piäi­sen kir­jai­li­ja­ni­mes­tä ja Austra­lian kan­sal­li­se­läi­mis­tä. Päk­ki­kan­gas jat­koi vah­vis­tuk­si­neen hyviä esi­tyk­siä. Jark­ko Mar­ti­kai­sen iiläi­nen tuot­ta­ja oli tut­tu ainoa­na ja täy­det pojot muu­ten­kin musii­kis­ta. Eka vih­je toi kol­mo­sen ja nais­kir­jai­li­jat tun­nis­tet­tiin puh­taas­ti. Ravien kunin­kuus­mat­kois­sa oli lie­vää epätarkkuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus