Raha­pe­lit viik­ko 40

Lot­to: 2, 4, 13, 17, 18, 21, 36. Lisä­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 22. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl. 6+1 oikein 2 kpl 107 052,89 e, 6 oikein 76 kpl 1 853,40 e, 5 oikein 48,28 e,

4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e,

Viking Lot­to: 6, 13, 27, 34, 39, 48. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 23. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 1 kpl 141 762,10 e, 5+1 oikein 20 771,61 e, 5+0 oikein 899,28 e, 4+1 oikein 53,15 e, 4+0 oikein 28,20 e, 3+1 oikein 10,31 e, 3+0 oikein 5,55 e.

Euro­jack­pot: 20, 28, 32, 38, 46. Täh­ti­nu­me­rot: 6, 8. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 3 kpl 664 091,40 e, 5+0 oikein 664 091,40 e, 4+2 oikein 5 499,70 e, 4+1 oikein 257,90 e, 4+0 oikein 126,50 e, 3+2 oikein 67,60 e, 2+2 oikein 23,30 e, 3+1 oikein 19,60 e, 3+0 oikein 16,90 e, 1+2 oikein 11,00 e, 2+1 oikein 8,40 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 6 6 5 4 1 3 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 5 9 8 6 8 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 2 2 9 2 3 7 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 211 221 222 1111. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 633 kpl 249,75 e, 12 oikein 7,82 e.