Tar­jol­la hevos­te­lua suo­ma­lai­sel­la maa­seu­dul­la, lähi­men­nei­syys nau­rat­taa vedet silmiin

EU-aika koittaa, Suomen maaseudulla mietitään, onko tämä mahdollisuus vai tuho. Suomen hevonen -näytelmässä muutosta eletään Kotalan perheen kautta ja pilke silmäkulmassa. Iin työväentalon estrarille tämän tarinan tuovat muun muassa Lassi Kotalana esiintyvä Hannu Tihinen, ex-vaimo Ailina Minna Karvonen ja kaiken keskipisteenä Äite, jota Iissä näyttelee Lea Backman.

Iin kan­sa­lais­opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä on tart­tu­nut haas­tee­seen, joka on suo­ma­lai­sel­le maa­lai­sih­mi­sel­le tut­tu. Näyt­tä­möl­le on var­mis­tel­tu kir­jai­li­ja ja ohjaa­ja Sirk­ku Pel­to­lan Suo­men hevo­nen ‑näy­tel­mä. Teks­tiä on kii­tet­ty ja pal­kit­tu. Se on armot­to­man hui­ke­aa huu­mo­ria ja satii­ria EU-ajan aamun­koi­tos­ta ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tosin nii­tä on pien­ti­lal­la vähän. Tilan lait­ta­mi­nen EU-kun­toon on vai­ke­aa, ei aina­kaan van­han suo­men hevo­sen Harmon… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus