Sote- jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nos kum­mas­tut­taa iiläisiä

Iin kunnanvaltuustolla oli syksyn ensimmäinen kokous maanantaina. Asialistalla oli muun muassa lausunto sote-suunnitelmasta ja hallinnonuudistus. (Kuva verkkolähetyksestä)Iin kunnanvaltuustolla oli syksyn ensimmäinen kokous maanantaina. Asialistalla oli muun muassa lausunto sote-suunnitelmasta ja hallinnonuudistus. (Kuva verkkolähetyksestä)

Lausun­to­kier­rok­sel­la ole­vas­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nok­ses­ta ei löy­det­ty pal­joa hyvää sanot­ta­vaa Iin kun­nan­val­tuus­tos­sa. Iis­sä ihme­tel­lään luon­nok­sen lyhyt­tä lausun­non­an­toai­kaa ja suun­ni­tel­maa vähen­tää pal­ve­lui­ta Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä. Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­hal­li­tus lähet­ti sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man lausun­to­kier­rok­sel­le 14.9. Kun­nil­la ja myös kai­kil­la alu­een asuk­kail­la on mah­dol­li­suus antaa luon­nok­ses­ta palau­tet­ta kak­si viik­koa, eli kuun lop­puun saak­ka. Iin kunnan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus