Soraa Lie­so­jaan talkoovoimin

Sora saatiin kulkeutumaan Liesojan uomaan rivakasti talkoolaisten muodostaman ketjun avulla.Sora saatiin kulkeutumaan Liesojan uomaan rivakasti talkoolaisten muodostaman ketjun avulla.

Tiis­tai­se­na ilta­päi­vä­nä tai­vaal­ta ripot­te­li suu­ria sade­pi­sa­roi­ta, kun rei­lun kym­me­nen hen­gen tal­koo­po­ruk­ka kokoon­tui Oja­ky­lään Lie­so­jan äärel­le. Sade ei tal­koo­vä­keä tun­tu­nut hait­taa­van – pikai­sen alku­pa­la­ve­rin jäl­keen poruk­ka hajaan­tui iloi­sen puheen­so­ri­nan saat­te­le­ma­na omil­le työpisteilleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus