Sis­ko ja sen veli – Iin ruus­tin­na ja kuu­lui­sa velipoika

Iin 1700-luvulla rakennettu pappila. Iin kansakoulun ensimmäisen tyttöjen opettajan Olga Nymanin piirros v. 1877 (Iin srk. historia)Iin 1700-luvulla rakennettu pappila. Iin kansakoulun ensimmäisen tyttöjen opettajan Olga Nymanin piirros v. 1877 (Iin srk. historia)

Ruot­sa­lai­nen his­to­rioit­si­ja Gudrun Nyberg on kir­joit­ta­nut kir­jo­ja 1700-luvul­la elä­neis­tä mer­kit­tä­vis­tä ruot­sa­lai­sis­ta. Kaik­ki ovat mie­hiä. Hän­tä rupe­si askar­rut­ta­maan, mil­lai­sia sisa­ria näil­lä merk­ki­mie­hil­lä on ollut. Niin­pä hän otti sis­kois­ta sel­vää ja kir­joit­ti kir­jan Systrar till lär­da män, “Oppi­nei­den mies­ten sisa­ria”. Yksi näis­tä sisa­ris­ta oli Iis­sä ruus­tin­na­na ollut Anna Mag­da­le­na Idman o.s. Solan­der. Sain säh­kö­pos­tia Gudrun Nyber­gil­tä. Hän… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus