Ran­ta­poh­jan alu­eel­la 60 pro­sent­tia sois­ta on oji­tet­tu, Suo­met­säil­ta tar­jo­si tie­toa ja poh­dit­ta­vaa metsänomistajille

Kuvassa on muutamia vuosikymmeniä sitten ojitettu suometsä, jonne vajaat kolme vuotta sitten on tehty kemera-lain mukainen nuoren metsän kunnostus.Kuvassa on muutamia vuosikymmeniä sitten ojitettu suometsä, jonne vajaat kolme vuotta sitten on tehty kemera-lain mukainen nuoren metsän kunnostus.

Oulun seu­dun met­sä­no­mis­ta­jil­le jär­jes­tet­ty Kym­me­nen tie­tois­kua suo­met­sä­ta­lou­teen ‑semi­naa­ri­ti­lai­suus kiin­nos­ti met­sä­no­mis­ta­jia laa­jal­ti. Tilai­suus pidet­tiin Oulus­sa ja sen jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­ta­si­vat yhteis­työs­sä MTK-Poh­jois-Suo­mi sekä Kii­min­gin-Jää­lin vesienhoitoyhdistys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus