Raa­sa­kan kala­tei­den raken­ta­mis­ta vas­tus­te­taan muistutuksissa

Raa­sa­kan kala­tei­den val­mis­te­lu­lu­vas­ta jätet­tiin Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon muis­tu­tuk­sia, jois­sa vas­tus­te­taan luvan myön­tä­mis­tä. Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don ja Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­don kala­tei­den raken­ta­mi­nen ja val­mis­te­lu­lu­pa uudel­leen­kuu­lu­tet­tiin hel­mi­kuus­sa. Sen jäl­keen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon saa­pui muis­tu­tuk­set Ete­lä-Iin ja Poh­jois-Iin osa­kas­kun­nil­ta sekä nel­jäl­tä yksi­tyi­sel­tä muis­tut­ta­ja­ta­hol­ta, jois­sa on muka­na useam­pia hen­ki­löi­tä ja kiin­teis­tö­re­kis­te­riyk­si­köi­tä. Muis­tu­tuk­sis­sa vas­tus­te­taan luvan myön­tä­mis­tä voi­ma­lai­tos­pa­don kala­tien raken­ta­mi­sel­le ja val­mis­te­lu­lu­van myön­tä­mis­tä. Poh­jois-Poh­jan­maan, Lapin ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus