Puret­ta­vien myl­ly­jen pai­kal­le nous­see tule­vai­suu­des­sa uusia voimaloita

Iin kunnan vanhimmat tuulimyllyt sijaitsevat Vatungin tuulipuistossa. Voimalat ovat omistajansa, Leppäkosken Sähkön mukaan vielä hyvässä kunnossa. Haastavin paikka maarakenteiden osalta on ollut Kuivamatalan saari, jossa kuluvan vuoden helmikuussa korjattiin syysmyrskyjen särkemää laiturin suojakivetystä paikallisin voimin. Pakkasjaksoa ja paikallista jääosaamista hyödyntäen tehtiin jäätie kalasatamasta Kuivamatalan saareen. Kuvassa jäätietä rakentamassa on iiläinen Sauli Kehus. (Kuva: Leppäkosken Sähkö Oy)Iin kunnan vanhimmat tuulimyllyt sijaitsevat Vatungin tuulipuistossa. Voimalat ovat omistajansa, Leppäkosken Sähkön mukaan vielä hyvässä kunnossa. Haastavin paikka maarakenteiden osalta on ollut Kuivamatalan saari, jossa kuluvan vuoden helmikuussa korjattiin syysmyrskyjen särkemää laiturin suojakivetystä paikallisin voimin. Pakkasjaksoa ja paikallista jääosaamista hyödyntäen tehtiin jäätie kalasatamasta Kuivamatalan saareen. Kuvassa jäätietä rakentamassa on iiläinen Sauli Kehus. (Kuva: Leppäkosken Sähkö Oy)

Iin ensim­mäi­set tuu­li­myl­lyt Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa on raken­net­tu vuo­si­tu­han­nen vaih­teen molem­min puo­lin. Nykyi­sin Lep­pä­kos­ken Säh­kö Oy:n omis­taa ne. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus