Praa­van­tien sil­ta­re­mont­ti toteu­tuu vihdoin

Praavantien liikenne on vilkasta keskellä päivääkin, saati ruuhka-aikoina. Sillan kunnostusta ovat asukkaat ja tienkäyttäjät odottaneet pitkään ja hartaasti, joten siltatyön aikaiseen kiertotiehenkin osataan suhtautua kärsivällisesti. Varovaisuutta kiertotiellä liikkumiseen toivovat myös rakennuttajakonsultti Janne Paaso ja tieisännöitsijä Juha Miilumäki.

Praa­van yksi­tyis­tiel­lä Lie­so­jan ylit­se vie­vän sil­lan kun­to on ollut jo usei­ta vuo­sia keh­no, ja sen kun­nos­tus on ollut tie­kun­nan suun­ni­tel­mis­sa jo pit­kään. Sil­ta­re­mont­tia ei kui­ten­kaan ole pääs­ty suo­rit­ta­maan, kos­ka ELY-kes­kuk­sel­ta haet­tua avus­tus­ta kun­nos­tuk­seen ei ole saa­tu ennen kuin nyt. – ELY-kes­kuk­sel­la on niu­kas­ti varo­ja osoi­tet­ta­vis­sa yksi­tyis­tei­den kun­nos­tuk­siin. Vähät varat on kyl­lä käy­tet­ty nime­no­maan sil­ta­hank­kei­siin, mutta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus