Pos­tin pal­ve­lu­pis­teen toi­min­ta lop­puu Iissä

Met­ka­tuot­teen yhtey­des­sä asiak­kai­taan Iin kes­kus­tas­sa pal­vel­lut Pos­ti sul­kee oven­sa tämän vii­kon tors­tai­na kel­lo 14. Pos­tin Poh­jois-Suo­men pal­ve­lu­pis­te­ver­kos­ton ver­kos­to­pääl­lik­kö Sau­li Met­sä­vir­ta ker­too, että aloi­te pos­ti­pal­ve­lu­jen lopet­ta­mi­ses­ta tuli Met­ka­tuot­teen tahol­ta. Pos­tin kir­je­laa­tik­ko löy­tyy pal­ve­lu­pis­teen sul­keu­tu­mi­sen jäl­keen edel­leen Met­ka­tuot­teen edustalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus