Pit­kään pal­vel­lut optik­ko siir­tyi vapaalle

Sil­mä­ase­man Iin myy­mä­läs­sä kah­vi­tel­tiin tou­ko­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä sen kun­niak­si, että pit­kään iiläi­siä pal­vel­lut optik­ko Heik­ki Ran­ta­suo­me­la siir­tyi eläk­keel­le. Luke­mat­to­mia asiak­kai­ta Ran­ta­suo­me­la onkin ehti­nyt Iis­sä pal­vel­la, sil­lä hän perus­ti Iin Näkö­vink­ki ‑optik­ko­liik­keen paik­ka­kun­nal­le jo vuon­na 1991. Alan yrit­tä­jä­nä hän oli sitä ennen jo ennät­tä­nyt toi­mia myös Muhok­sel­la, mis­sä toi­mi­nees­ta liik­kees­tä hän luo­pui 2000-luvun taitteessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus