Pimeän tari­nat valoon

Nätteporin ikkunoita koristivat kansalaisopiston taidekoululaisten valoteokset, joista kuvassa oleva sijaitsi rakennuksen julkisivun puolella, toinen joen puolella.Nätteporin ikkunoita koristivat kansalaisopiston taidekoululaisten valoteokset, joista kuvassa oleva sijaitsi rakennuksen julkisivun puolella, toinen joen puolella.

Valais­tut lasi­töl­kit ker­toi­li­vat tari­noi­ta pimeäs­tä Iin Suvan­to­lan Läh­de! ‑puis­tos­sa vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Ilta­päi­vän pimen­nyt­tyä kuul­luis­ta tari­nois­ta pal­jas­tui ker­to­muk­sia aina pimeän­pe­los­ta vapau­tu­mi­ses­ta pime­ään kes­kiai­kaan ja noi­ta­vai­noi­hin asti. Tari­nat tal­len­si Iin kir­jas­tos­sa alku­vii­kol­la Mer­ja Pen­na­nen, joka puo­li­son­sa Jaap Kle­ve­rin­gin kans­sa on ollut Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa mar­ras­kuun resi­dens­si­tai­tei­li­ja­na. Tari­nat tuo­tiin takai­sin valoon Kle­ve­rin­gin Valon ja äänen pol­ku ‑teok­ses­sa osa­na Iin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus