Piha vaa­tii syk­syl­lä­kin huolenpitoa

Pihan syystyöt on syytä tehdä huolella, jotta puutarha säilyy kauniina ja hyväkuntoisena.Pihan syystyöt on syytä tehdä huolella, jotta puutarha säilyy kauniina ja hyväkuntoisena.

Syk­syn tul­len on aika kään­tää kat­seet pihal­le, eten­kin juu­ri omaa puu­tar­haa tai kuk­ka­penk­kiä koh­den. Kal­lion Koti­puu­tar­haa Iis­sä pitä­vä Sal­me Kal­lio ker­too, että syys­pi­haa somis­te­taan usein tui­jil­la ja eri­lai­sil­la kaner­voil­la. Syk­syi­sin istu­te­taan myös pal­jon mar­ja­pen­sai­ta, ja osa uskal­taa istut­taa ome­na­puun­kin vie­lä syk­syl­lä. – Myös kry­san­tee­mia näkee tähän aikaan vuo­des­ta pal­jon. Peren­nat taas eivät ehdi enää näin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus