Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tyk­sel­lä hur­ja kiri iin visassa

Kaik­ki lop­puu aika­naan. Niin kävi Iin Järk­kä­vi­sas­sa Toh­ve­li­rois­to­jen pit­käl­le voit­to­put­kel­le. Kovis­ta pis­teis­tä huo­li­mat­ta oli Päk­ki­kan­gas pin­nan ete­väm­pi. Salai­suu­te­na oli se, että kun jouk­kue yle­jään vaih­taa oikei­ta vas­tauk­sia vii­me het­kel­lä vää­rik­si, tapah­tui nyt päin vas­toin kah­dek­san pin­nan edes­tä. Tämän­ker­tai­nen visa oli hiu­kan tor­so, kun kyse­li­jän tulos­tin oli tipaut­ta­nut pois toi­sen vih­je­ky­sy­myk­sen. Päk­ki­kan­gas tie­si Ettan iiläi­sen fysiikkavalmentajan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus