Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­kaa­va ete­nee –Suun­nit­te­lus­sa nyt 42 voi­ma­lan vaihtoehto

Kunnanhallitus hyväksyi Ollinkorven tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston ja asettaa sen julkisesti nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten.Kunnanhallitus hyväksyi Ollinkorven tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston ja asettaa sen julkisesti nähtäville mielipiteen kuulemista ja lausuntoja varten.

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton val­mis­te­luai­neis­to on tulos­sa jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le. Kaa­van ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­sa on tar­kas­tel­tu kol­mea eri vaih­toeh­toa, jot­ka ovat 63 voi­ma­lan, 15 voi­ma­lan ja 42 voi­ma­lan tuu­li­puis­tot. Jokai­ses­sa vaih­toeh­dos­sa tuu­li­voi­ma­loi­den yksik­kö­te­ho on 5–9 megawat­tia, tor­nin kor­keus noin 200 met­riä ja lavan pituus enin­tään 100–125 met­riä. Voi­ma­loi­den koko­nais­kor­keus on enin­tään 300 metriä. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla