Olha­va juh­li kou­lun mer­ki­tys­tä

Kyläläiset, entiset koululaiset ja nykykoululaisten perheet ottivat koulujuhlakutsun vastaan niin, että kaikki sali oli ääriään myöten täynnä.

Iin Olha­vas­sa juh­lit­tiin lau­an­tai­na kylä­kou­lun 125-vuo­tis­ta ole­mas­sao­loa ja kou­lu­tus­ta. Juh­laan kun­nan ter­veh­dyk­sen tuo­nut kun­nan­joh­ta­jan Ari Ala­tos­sa­va muis­tut­ti, että kai­kil­le lap­sil­le tar­jot­ta­van kou­lu­tuk­sen mer­ki­tys nousi esiin 1860-luvun suur­ten näl­kä­vuo­sien jäl­keen. Sil­loin alet­tiin miet­tiä, kei­no­ja taa­ta parem­pi tule­vai­suus ja todet­tiin kou­lu­tuk­sen suu­ri mer­ki­tys takuu­kei­no­na. Ala­tos­sa­va muis­tut­ti, että luke­mi­nen, kir­joit­ta­mi­nen ja las­ke­mi­nen ovat perus­e­del­ly­tyk­set, että ihmi­nen ottaa vas­taan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus