Ensi­kir­jo­ja vapaa­eh­tois­työ­nä

IKIOMA ensi­kir­ja on kos­ke­tel­ta­va kir­ja alle 2-vuo­tiail­le näkö- ja moni­vam­mai­sil­le lap­sil­le. Käsi­työ­nä kan­kaas­ta val­mis­tet­ta­vaa kir­jaa teh­dään vapaa­eh­tois­työ­nä eri puo­lil­la Suo­mea. Val­ta­kun­nal­lis­ta ensi­kir­ja­han­ket­ta koor­di­noi Oulun NNKY, jos­sa vapaa­eh­toi­se­na vetä­jä­nä toi­mii idean äiti Vuok­ko Kerä­nen. Vapaa­eh­toi­sia kir­jan­te­ki­jöi­tä on myös muun muas­sa Hau­ki­pu­taal­ta ja Kii­min­gis­tä. Yksi heis­tä on hau­ki­pu­taa­lai­nen Kert­tu Peus­sa.– Kokoon­num­me Oulus­sa NNKY:llä, seu­raa­va tapaa­mi­nen on 6.10. kel­lo 13–17, sin­ne ovat kiin­nos­tu­neet ter­ve­tul­lei­ta mukaan, vink­kaa Peus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus