Öiset mopo- ja mön­ki­jä­ral­lit häiritsevät

Mopo tai mönkijä on monelle nuorelle käytännöllinen ja tarpeellinenkin kulkuväline kouluun, harrastuksiin tai kesätöihin. Ikävän lieveilmiön muodostavat häiriöitä tuottavat yölliset rallit sekä keuliminen liikenteessä.Mopo tai mönkijä on monelle nuorelle käytännöllinen ja tarpeellinenkin kulkuväline kouluun, harrastuksiin tai kesätöihin. Ikävän lieveilmiön muodostavat häiriöitä tuottavat yölliset rallit sekä keuliminen liikenteessä.

Yöl­lis­ten mopo- ja mön­ki­jä­aje­lui­den aiheut­ta­ma mete­li häi­rit­see asuk­kai­ta Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä. Yli­kons­taa­pe­li Jani Iso­nie­mi Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kös­tä ker­too, että häi­rit­se­väs­tä mete­lis­tä tulee iltai­sin ja öisin alue­hä­ly­tys­kes­kuk­sen kaut­ta polii­sil­le­kin ilmoituksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus