Noo­ra Huo­ta­ri aloit­ti Iis­sä yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä

Noo­ra Huo­ta­ri on aloit­ta­nut yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa. Hänen teh­tä­viin­sä kuu­luu perus­ta­mis­neu­von­ta, lii­ke-idean arvioin­ti, rahoi­tus­neu­von­ta, start­ti- ja tuki­ha­ke­muk­sis­sa aut­ta­mi­nen sekä yri­ty­syh­teis­työ.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus