Ait­ta­kum­pu kysyy poti­laan oikeuk­sis­ta

Kii­min­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu (kesk.) on jät­tä­nyt edus­kun­nan puhe­mie­hel­le kir­jal­li­sen kysy­myk­sen poti­lai­den ase­man paran­ta­mi­ses­ta poti­las­va­hin­ko­ta­pauk­sis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus