Met­sä­no­mis­ta­jat teh­tä­viä pohtimassa

Ainoa metsätaitokilpailuissa hyväksytty mittauslaite on relaskooppi, ja siitä onkin apua varsin monessa tehtävässä.Ainoa metsätaitokilpailuissa hyväksytty mittauslaite on relaskooppi, ja siitä onkin apua varsin monessa tehtävässä.

Kol­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen perin­tei­nen met­sä­tai­to­kil­pai­lu kisat­tiin täl­lä ker­taa Iin Ala­ran­nan kan­gas­maas­tos­sa. Var­sin kos­teas­ta kelis­tä huo­li­mat­ta saa­tiin Iin, Yli-Iin ja Koil­lis­maan met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­tä sekä alu­een ulko­puo­li­sis­ta kil­pai­li­jois­ta kasaan kol­mi­kym­men­päi­nen jouk­ko “sit­kei­tä sis­se­jä”, joil­ta ei mär­kä met­sä eikä tai­vaal­ta valu­va sade estä­nyt kisaan osallistumista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus