Kuu­kau­den esi­ne: Kau­laus­lau­ta ja ‑tuk­ki

Kaulauslautaa ja -tukkia on käytetty ennen mankelin yleistymistä pellavaisten ja puuvillaisten liinavaatteiden silittämiseen. (Kuva: Eino Mikkonen)Kaulauslautaa ja -tukkia on käytetty ennen mankelin yleistymistä pellavaisten ja puuvillaisten liinavaatteiden silittämiseen. (Kuva: Eino Mikkonen)

Kau­laus­lau­taa ja ‑tuk­kia on käy­tet­ty ennen man­ke­lin yleis­ty­mis­tä pel­la­vais­ten ja puu­vil­lais­ten lii­na­vaat­tei­den silit­tä­mi­seen. Kau­laus-sana tulee ruot­sin kie­len sanas­ta kav­la. Täs­tä voi pää­tel­lä, että lau­ta ran­tau­tui Suo­meen Ruot­sis­ta. Museoi­den kokoel­mien van­him­mat kau­laus­lau­dat ovat 1600-luvul­ta, jol­loin vii­meis­tään kau­laa­mi­nen on tul­lut ylei­seen käyt­töön Poh­jan­maan vau­raim­mis­sa taloissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus