Iin his­to­ri­aa: Menes­tys­kir­jai­li­ja Iin lää­nit­tä­jä­su­kua

Iin vanhassa vaakunassa (vas.) ja ruotsalaissuvun vaakunassa on yhteneväisyyksiä.

Vii­me aikoi­na on Suo­men leh­dis­tös­sä ollut esil­lä pal­kit­tu ruot­sa­lai­nen dek­ka­ri­kir­jai­li­ja Niklas Natt och Dagin ja hänen esi­kois­teok­sen­sa 1793. Nimen­sä mukai­ses­ti kir­ja ker­too vuo­den 1793 aika­na tapah­tu­neis­ta asiois­ta. His­to­rian­kir­jois­sa tuo aika tuo mie­leen Ruot­sin sivis­tyk­sen kukois­tuk­sen ja edis­tyk­sen ajan. Lois­ton luo­ja kunin­gas Kus­taa III oli mur­hat­tu vuot­ta aiem­min. Val­tion joh­dos­sa on suo­ma­lais­syn­tyi­nen paro­ni Gus­taf Adolf Reu­ter­holm,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus