Luo­mi­sen tus­ka ja riemu

Anna-Liisa Hannula-Tukiainen.Anna-Liisa Hannula-Tukiainen.

Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys ry. ja Iin kir­jas­to jär­jes­ti­vät Iin Nät­te­po­ris­sa 5.11. ylei­sö­luen­non tee­mal­la Luo­mi­sen tus­ka ja Rie­mu. Esi­tel­möit­si­jä­nä toi­mi hau­ki­pu­taa­lai­nen Anna-Lii­sa Han­nu­la-Tukiai­nen. Hänel­lä on pit­kä ja moni­puo­li­nen koke­mus alal­taan. Psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­rin päte­vyy­den lisäk­si hänel­lä on nuo­ri­sop­sy­kiat­rian ja anes­te­sio­lo­gian eri­kois­lää­kä­rin päte­vyys. Työ­kent­tä­nään hänel­lä ovat olleet useat ter­veys­kes­kuk­set, jois­sa hän on työs­ken­nel­lyt suo­men, ruot­sin ja englan­nin kie­lil­lä. Hän… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus