Lipas kiin­ni­tä – lataa – saa ampua

Ampuminen suoritettiin metallisiin tauluihin, joiden kilahdukset kertoivat osumasta. Iltapäivän hämärtyessä pimeämmäksi taulut valaistiin valonheittimin.Ampuminen suoritettiin metallisiin tauluihin, joiden kilahdukset kertoivat osumasta. Iltapäivän hämärtyessä pimeämmäksi taulut valaistiin valonheittimin.

Iin Reser­vi­läi­set ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mä asei­den esit­te­ly- ja ammun­ta­ta­pah­tu­ma nousi erit­täin suo­si­tuk­si. Osal­lis­tu­jia ilmoit­tau­tui niin run­saas­ti, että hei­dät jou­dut­tiin jaka­maan kah­teen ryh­mään, muu­toin oli­si­vat oman ampu­ma­vuo­ron odo­tusa­jat veny­neet liiaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus