Lei­ril­tä teat­te­ria Iin kesään

Iin kesä­ta­pah­tu­mien kir­joa värit­tää tänä kesä­nä naa­mio­teat­te­ri. Yli­ran­nal­la Jär­ven tilan piha­pii­ri ja talous­ra­ken­nuk­set ovat pal­vel­leet tou­ko­kuun vii­mei­sel­tä vii­kol­ta läh­tien tai­det­ta. Naa­mioi­ta ja rekvi­siit­taa ovat teh­neet jouk­ko iiläi­siä nuor­ten työ­pa­jan ja oulu­lai­sen Vee­ran vers­taan tai­de­pa­ja nuo­ria sekä kak­si Iin kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ryhmää.Iin naa­mio­tai­de­lei­ri tuot­taa Lin­nun huu­to -nimi­sen esi­tyk­sen. Tari­nas­sa seik­kai­lee lie­to Lem­min­käi­nen, joka jou­tuu tuo­ne­lan jout­sen­ta met­säs­täes­sään mana­laan. Jot­ta pää­si­si takai­sin elä­vien pariin, hän lupaa lupaa itse pää­pa­ho­lai­sel­le hävit­tä­vän­sä kaik­ki maa­il­man lin­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus