Lam­mas­ti­lal­la usko­taan tule­vai­suu­teen

Lampola on tehty ison kasvihuoneen mallilla. Se on valoisa ja ilmava. Tilaan mahtuu 80-100 uuhta karitsoineen ja isäntäväki eli pässit.Lampola on tehty ison kasvihuoneen mallilla. Se on valoisa ja ilmava. Tilaan mahtuu 80-100 uuhta karitsoineen ja isäntäväki eli pässit.

Iiläi­nen Kor­pi­nii­tyn lam­mas­ti­la on avan­nut hil­jan oman tila­puo­din ja lam­pu­ri Olli Häy­ry­nen uskoo tule­vai­suu­teen. Koro­na­pan­de­mia ei ole hil­jen­tä­nyt liha­kaup­paa. – Oikeas­taan menek­ki on paran­tu­nut. Var­sin­kin Oulus­sa käy kaup­pa. Ehkä ihmi­set arvos­ta­vat lähi­tuo­tan­toa täl­lai­si­na aikoi­na, Häy­ry­nen pun­ta­roi. Kor­pi­nii­tyn tilal­la todis­te­taan todek­si koro­na-aika­na nous­sei­ta ilmiöi­tä, kuten ruo­an­lait­toin­nos­tuk­sen nousua sekä halua ostaa ker­ral­la enem­män ja vähen­tää kau­pas­sa käyn­te­jä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus