Koro­na ei pysäyt­tä­nyt puukauppoja

Puukauppa ei ole pysähtynyt, vaikka moni muu ala onkin ollut seisauksessa, kertoo metsäasiakasvastaava Petri Korpela UPM Metsästä.Puukauppa ei ole pysähtynyt, vaikka moni muu ala onkin ollut seisauksessa, kertoo metsäasiakasvastaava Petri Korpela UPM Metsästä.

Puu käy kau­pak­si, eikä koro­na ole hidas­ta­nut töi­tä met­säs­sä. – Joil­la­kin tun­tuu olleen käsi­tys, ettei puu käy kau­pak­si. Päin­vas­toin, puul­la on nyt kysyn­tää vakaa­seen hin­taan. Me etsim­me eten­kin kesä­kor­juu­kel­poi­sia har­ven­nus­koh­tei­ta, ker­too met­sä­asia­kas­vas­taa­va Pet­ri Kor­pe­la UPM Met­säs­tä. Lau­han tal­ven takia var­sin­kaan Ete­lä-Suo­mes­sa ei pääs­ty tal­vi­koh­tei­siin, vaan jou­dut­tiin hak­kaa­maan kesä­lei­mi­koi­ta. – Tääl­lä Poh­jois-Suo­mes­sa tuo ongel­ma ei ole… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus