Run­te­lin por­taat jäl­leen kun­nos­sa

Tapio Mattila halusi auttaa ja kävi korjaamassa portaat vapaaehtoistyönä.Tapio Mattila halusi auttaa ja kävi korjaamassa portaat vapaaehtoistyönä.

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin­har­ju ja siel­lä sijait­se­va laa­vu on suo­sit­tu ret­kei­ly­koh­de, jon­ka käyt­tö on lisään­ty­nyt val­lit­se­va­na koro­na-aika­na. Har­mik­si Run­te­lin­har­jun por­tai­den alao­sa rikot­tiin tou­ko­kuun alus­sa isoil­la kivil­lä. Por­taat ovat kui­ten­kin jäl­leen käyt­tö­kun­nos­sa, sil­lä hau­ki­pu­taa­lai­nen Tapio Mat­ti­la Puuse­pän­lii­ke Mat­ti­las­ta rien­si apuun ja kävi ret­kei­li­jöi­den ilok­si kor­jaa­mas­sa askel­mat. Run­te­lin­har­jun laa­vus­ta huo­leh­di­taan vapaa­eh­tois­voi­min, ker­too yksi toi­mi­jois­ta, Han­nu Lil­ja­mo Hau­ki­pu­taan Ladus­ta. –…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus