Kyl­mä sää ei Iin rok­kaa­jia hidas­ta­nut

Iin kuu­des, ensim­mäis­tä ker­taa kak­si­päi­väi­nen Piip­pu­rock juh­lit­tiin Ran­ta­kes­ti­läs­sä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä Johan­na Jak­ku-Hii­va­lan mukaan pai­kal­la kävi yhteen­sä noin 500 rok­kaa­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus