Hau­ki­pu­taan ja Iin Poin­tit sul­ke­vat oven­sa

SPR:n Pointti-kierrätysmyymälät Iissä ja Haukiputaalla sulkevat ovensa elokuun lopussa.

SPR:n Point­ti-kier­rä­tys­myy­mä­lät Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä lopet­ta­vat toi­min­tan­sa. Toi­min­na­noh­jaa­ja Tuu­la Hei­ni­kos­ki Hau­ki­pu­taan Poin­tis­ta ker­too, että myy­mä­löi­den ovet sul­keu­tu­vat elo­kuun lop­puun men­nes­sä.

–Myy­mä­löi­hin ei enää ote­ta tava­ra- tai vaa­te­lah­joi­tuk­sia vas­taan. Myy­mä­löis­sä on alka­nut myös lop­puun­myyn­ti, ja kaik­ki tuot­teet ovat puo­leen hin­taan, Hei­ni­kos­ki ker­too.

Vaa­te­lah­joi­tuk­set Hei­ni­kos­ki ohjeis­taa vie­mään joko UFFin vaa­te­kont­tei­hin tai Ouluun SPR:n Kont­ti-myy­mä­lään.

Kier­rä­tys­myy­mä­löis­sä on myyn­ti­toi­min­nan lisäk­si työl­lis­tet­ty pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä palk­ka­tuel­la ja tar­jot­tu työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja. Poin­teis­sa on ollut myös kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa. Hei­ni­kos­ki muis­te­lee, että par­haim­mil­laan työl­lis­tet­ty­jä on ollut noin nel­jä­kym­men­tä vuo­des­sa.

SPR Hau­ki­pu­taan ja Iin osas­to­jen toi­min­ta jat­kuu nor­maa­lis­ti Point­ti-myy­mä­löi­den lopet­ta­mi­sen jäl­keen­kin.