Hau­ki­pu­taan ja Iin Poin­tit sul­ke­vat oven­sa

SPR:n Point­ti-kier­rä­tys­myy­mä­lät Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä lopet­ta­vat toi­min­tan­sa. Toi­min­na­noh­jaa­ja Tuu­la Hei­ni­kos­ki Hau­ki­pu­taan Poin­tis­ta ker­too, että myy­mä­löi­den ovet sul­keu­tu­vat elo­kuun lop­puun men­nes­sä. –Myy­mä­löi­hin ei enää ote­ta tava­ra- tai vaa­te­lah­joi­tuk­sia vas­taan. Myy­mä­löis­sä on alka­nut myös lop­puun­myyn­ti, ja kaik­ki tuot­teet ovat puo­leen hin­taan, Hei­ni­kos­ki ker­too. Vaa­te­lah­joi­tuk­set Hei­ni­kos­ki ohjeis­taa vie­mään joko UFFin vaa­te­kont­tei­hin tai Ouluun SPR:n Kont­ti-myy­mä­lään. Kier­rä­tys­myy­mä­löis­sä on myyn­ti­toi­min­nan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus