Kylä­kaup­pi­aal­le merk­ki­päi­vä­kin on työ­päi­vä

Oijär­ven kylä­kaup­pias Vee­ra Kuha on syn­ty­pe­räi­nen oijär­ve­läi­nen, jon­ka elä­mä välil­lä vei kym­me­nik­si vuo­sik­si pois lap­suu­den koti­ky­läs­tä mut­ta toi lopul­ta takai­sin­kin. Kah­dek­san­lap­si­ses­sa sisa­rus­sar­jas­sa vart­tu­nut Vee­ra Puu­ru­nen aloit­ti opin­tien­sä Oijär­ven kou­lus­sa, jon­ka tuli­pa­lon jäl­keen oli jo vii­den­nel­le luo­kal­le mat­kat­ta­va Kui­va­nie­meen asti. Kui­va­nie­mel­lä kou­lu jat­kui kan­sa­kou­lun vii­meis­ten luok­kien jäl­keen kan­sa­lais­kou­luun, jon­ka puit­teis­sa oppi­vel­vol­li­suus tuli täy­te­tyk­si. Vee­ra kuu­luu­kin Kui­va­nie­men…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus